Guardian Installation, Suzhou, China

Guardian Installation, Suzhou, China